ประวัติ

ประวัติ

บริษัท ในกลุ่มเครือ ศานติ เป็นผู้นำการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกมากว่า 40 ปี บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้น โดย ท่านประธาน บริษัทฯ คุณ ประมวล นิยมสิทธิ์ ผู้เล็งเห็นการนำเศษกระดาษลูกฟูกดังกล่าว มารีไซเคิล ทำเป็นวัสดุกันกระแทกขึ้นรูป (พัพล์ โมลด์) จึงได้ก่อตั้ง บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด มาเป็นเวลากว่า 20 ปี และได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแรกของประเทศไทย

บริษัทศานติ กรีน แพค จำกัด มีการจัดการคุณภาพภายใต้ระบบบริการ ISO 9000 และมีทีมออกแบบทำแม่พิมพ์มากกว่า 500 โมเดล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท ศานติ กรีน แพค จำกัด

วันก่อตั้ง:25 ตุลาคม 2537

ทุนจดทะเบียน:60 ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์:Pulpmold : Carton Box : Paper pallet

ธรุกิจ:Manufacturing Pulp Mold Products & Carton Box<

จำนวนพนักงาน:200

สถานที่ตั้ง:สำนักงานใหญ่ 80/5, 80/7 ซอยสามวา 2 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

โรงงาน:จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย

เนื้อที่:20 ไร่